توزیع غذای گرم

تصویر-توزیع غذای گرم

خیرین رایحه در اعیاد شعبانیه 150 پرس غذای گرم و 65 بسته گوشت و مرغ بین خانواده های تحت حمایت توزیع کردند

برای آسان شدن کمک رسانی، اپلیکیشن اندرویدی نیکوکار را نصب کنید