بنیاد نیکوکاری رایحه

در این قسمت با بخش های مختلف و اهداف سازمانی بنیاد بیشتر آشنا می شوید.

چگونگی تولد و مراحل رشد رایحه

اندیشه شکل گیری بنیاد نیکوکاری رایحه،از دهه 70 با حضور 40 نفر از بانوان محله های کوی بیمه،شهرک اکباتان و شهرک آپادانا آغاز شد…

فعالیت های بنیاد

-ارائه خدمات مشاوره و مددکاری به خانواده های تحت پوشش

-توسعه فضاها و فرصت های آموزشی در مناطق محروم

-رسیدگی به امور تحصیلی و تربیتی فرزندان و تحمیل کمک هزینه های تحصیلی در سطح ملی

-غنی سازی اوقات فراغت زنان سرپرست خانواده و فرزندان آنان

-ارتقاء سطح دانش،توسعه مهارت های زندگی،آگاهی اجتماعی،حقوقی و تربیتی زنان سرپرست خانواده

-رسیدگی به امور درمانی به منظور ارتقاء سلامت جسمی و بهداشت روانی

-تامین نیازهای اولیه

چشم انداز

تبدیل شدن به یک سازمان نمونه در زمینه توانمندسازی خانواده ها زن سرپرست دارای فرزند مستعد و کمک به شکل گیری سازمان های مشابه در سطح کشور می باشد.

هر ساله رایحه تعدادی…

ماموریت رایحه

-شناسایی خانواده های زن سرپرست نیازمند و پشتیبانی مادی و معنوی آنان

-توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و  توسعه مهارت های حرفه ای و شغلی آنان برای رویارویی با مشکلات اجتماعی-اقتصادی

-رسیدگی به امور تحصیلی-تربیتی فرزندان و تامین کمک هزینه تحصیلی آنان

-…

ساختار رایحه

ساختار رایحه متشکل از هیئت امنا،هیئت مدیره،مدیرعامل و واحدهای مشاوره،مددکاری،مدیریت منابع ، تحصیلی،درمان،اشتغال،پشتیبانی امورد مالی و روابط عمومی

کلینیک همدلی

این متن نمونه است .

لطفا در اسرع وقت با توجه به موضوع ها متن ها را ادیت کنید.

این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است .

واحد مددکاری

مددکار،رابط بین رایحه و خانواده است و همواره حامی و همراه اصلی خانواده در بهران های زندگی است.پیگیر نیازهای اصلی خانواده هاست و به مشکلات اقتصادی،معیشتی،حقوقی و آسیب های اجتماعی خانواده ها رسیدگی می کند.نظارت کامل بر وضعیت خانواده ها به روش بازدید از خانواده،توسط مددکاران و برگزاری جلسات توانمندسازی خانواده ها ، برگزاری نشست های مستمر ماهیانه با حضور اساتید در حوزه های مختلف فرهنگی،اجتماعی،بهداشتی و روانی است که تاثیر فوق العاده ای در تحول فکری،شخصیتی و رفتاری مددجویان دارد.

واحد تحصیلی

از فعالیت های بخش تحصیلی می توان به پشتیبانی و مشاوره تحصیلی،برگزاری آزمون های آزمایشی منظم،تامین هزینه های تحصیل،برنامه ریزی برای رشد یا جبران افت تحصیلی،برگزاری اردوها برای دانش آموزان،اهدای کتاب،پرداخت بورسیه ماهانه تحصیلی،معرفی دانش آموزان به مدارس نمونه و ایجاد سایر مهارت های لازم در طول تحصیلات دانشگاهی اشاره کرد.ارتباط مستمر پشتیبانان با دانش آموزان و پیگیری روند تحصیلی آنان،گامب موثر در موفقیت  و بهبود کیفیت تحصیلی دانش آموزان رایحه دارد.

واحد اشتغال

بخش مهارت آموزی و اشتغال به ارائه خدماتی همچون مشاوره شغلی و استعداد سنجی از افراد آماده به کار خانواده ها و برگزاری کارگاه های آموزشی مهارت های شغلی مناسب مادران،معرفی به مراکز مهارت آموزی طرف توافق بنیاد جهت کسب مهارت های شغلی و برقراری ارتباط با کارگاه ها،کارخانه ها،شرکت های خصوصیدولتی و سایر کارفرمایان نیازمند نیروی کار برای معرفی افراد جهت اشتغال مشغول می باشد.

واحد درمان

پیگیری شناسنامه سلامت و ارجاع خانواده ها برای ویزیت مجدد و پیگیری آن،هماهنگی با دانشکده های پزشکی جهت جذب متخصصین و حامیان،تامین کمک هزینه درمان و تامین وسایل و تجهیزات درمانی برای بیماران تخت پوشش،برگزاری کارگاه های آموزشی با مباحث تغذیه و بهداشت و …

در سال های اخیر،رایحه توانسته با ساخت و تجهیز مراکز بهداشتی و اورژانس در مناطق محروم کمک شایانی به دسترسی افراد محلی و توسعه آنان نماید.

واحد مدیریت منابع

این متن نمونه است .

لطفا در اسرع وقت با توجه به موضوع ها متن ها را ادیت کنید.

این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است .

واحد پشتیبانی و صندوق

این متن نمونه است .

لطفا در اسرع وقت با توجه به موضوع ها متن ها را ادیت کنید.

این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است .

واحد روابط عمومی

این متن نمونه است .

لطفا در اسرع وقت با توجه به موضوع ها متن ها را ادیت کنید.

این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است .

واحد امورمالی

این متن نمونه است .

لطفا در اسرع وقت با توجه به موضوع ها متن ها را ادیت کنید.

این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است این متن نمونه است .