به منظور آموزش مهارت های گوناگون فردی و اجتماعی، بالا بردن سطح دانش فرهنگی و اجتماعی و انتقال پیام های اثرگذار در جلوگیری از رفتارهای پرخطر نوجوانان کارگاه های فصلی واحد تحصیلی با موضوعات به روز اجتماعی و با دعوت از کارشناسان مجرب جهت استفاده دانش­ آموزان مقطع دبیرستان (دوره ی اول و دوره ی دوم) برگزار می گردد.

به بالا