آموزشهای مادر در زمینه های مختلف با توجه به نیاز سنجی از مادران :

دعوت از مشاوران و صاحب نظران برای سخنرانی و آموزش در موارد مختلف اعم از:

  • ارتباط موثر با فرزندان
  • اشتغال مناسب
  • اقتصاد مقاومتی
  • مباحث حقوقی
  • تحصیلی و…

دعوت از پزشکان و مشاوران درمانی مختلف اعم از پزشک پوست ومو،تغذیه، بهداشت زنان و …

به بالا