پروژه های خاص از زیر مجموعه ی بخش جلب مشارکت است که با تعریف و اداره کردن پروژه های مختلف اقدام به جلب مشارکت و تولید عواید برای رایحه می کند. انجام پروژه های مختلف، ارتباط با شرکت‌ها، جذب حامی مالی، برگزاری برنامه‌هایی همچون کنسرت، چاپ تقویم و کارت تبریک نمایشگاه‌های هنرهای دستی زنان سرپرست خانوار از واحد اشتغال و همچنین محصولات صنایع دستی قلعه گنج کرمان و روستای مارز، و سایر برنامه های فرهنگی- هنری از فعالیت‌های این بخش است.

به بالا