کليه نيازهای اوليه زندگی در حداقل معمول جامعه شامل مسکن، ارزاق، پوشاک، لوازم منزل، جهيزيه و سيسمونی و ارائه وام قرض الحسنه توسط اين واحد اهدا می شود. ارزاق مورد نياز خانواده ها در قالب 4 سبد فصلي در سال تأمين می شود که بطور معمول در سبد پاييز لوازم التحرير مورد نياز دانش آموزان و در سبد بهار پوشاک خانواده ها در حد مقدور تأمين می شود. هزينه های تأمين مسکن و پرداخت پيش قسط رهن در قالب کمک بلاعوض و وام قرض الحسنه انجام می شود. لوازم منزل بصورت موردی برحسب تشخيص ضرورت نياز خانواده و نيز سيسمونی و جهيزيه مورد نياز خانواده ها بطور معمول توسط اين گروه تأمين می شود.

از وظایف این واحد موارد زیر را می‌توان برشمرد:

  • پیگیری درخواست‌های سایر قسمت‌ها در تأمین و خرید امکانات مورد نیاز خانواده‌ها
  • تأمین جهیزیه و سیسمونی
  • اعطاء وام به نیازمندان
  • تأمین سبد غذایی مورد نیاز خانواده‌ها
  • تأمین امکانات مورد نیاز برنامه‌ها و…
به بالا