این واحد با ارائه آموزش‌هایی جهت افزایش مهارت‌های فنی و حرفه ای به توانمندسازی خانواده های تحت پوشش می‌پردازد. این بنیاد با برنامه‌هایی در سه محور مهارت آموزی، اشتغال زایی در خانه، کاریابی  استعدادهای بالقوه افراد تحت پوشش را جهت نیل به وضعیت بهتر معیشتی و استقلال اقتصادی هدایت می‌نماید.

این واحد با تمرکز بر اهداف زیر به ارائه خدمات می‌پردازد:

  • تشخیص استعداد و توانایی افراد و معرفی آن‌ها به بخش‌های مختلف
  • ایجاد تسهیلات خاص برای خودکفایی زنان سرپرست خانوار
  • توسعه مهارت‌های شغلی زنان سرپرست خانوار
  • ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار

وظایف این واحد نیز شامل موارد زیر است:

  • برنامه ریزی جهت توانمند سازی زنان و ارتقاء مهارت‌های فنی و حرفه ای برای آنان
  • ایجاد شرایط و امکانات جهت آموزش و رشد استعدادها و توان دختران خود سرپرست
  • برگزاری بازارچه فروش و عرضه تولیدات خانگی و صنایع دستی زنان سرپرست خانواده
  • کاریابی و هماهنگی بین افراد جویای کار و مراکز کاری

 

به بالا