فعالیت­ هایی را که این واحد در جریان توانمند سازی خانواده ­های تحت پوشش انجام می ­دهد شامل شناسایی، مصاحبه، تحقیق و تدوین برنامه توانمند سازی خانواده و بررسی بهبود وضعیت زندگی، مطالعه، تشخیص و ارزیابی مشکلات هر یک از اعضا خانواده و فعالیت ­های مشاوره­ای در جهت تقلیل یا رفع مسئله، بررسی وضیعت خودکفایی و امکان ترخیص از آن­ جمله می ­باشد. وظیفه اصلی این واحد، ارتباط مستمر با خانواده و فرزندان است. همه خدمات بنیاد از طریق این واحد به خانواده ­ها منتقل می­ گردد؛ از جمله فعالیت های  واحد مددکاری:

  • بازدید از منزل مددجویان که در سال دوبار  بطور معمول توسط مددکاران انجام می گیرد و گاهی بازدیدهای اضطراری نیز صورت می گیرد.
  • گزارش بازدیدها به واحد خدمات مددکاری ارائه می شود.
  • برگزاری جلسات ماهانه آموزشی ویژه مادران
  • برگزاری اردوهای مادران
  • برگزاری جلسات مددکاران

مددکاران همه مسائل و مشکلات خانواده را، شناسایی و با تدوین یک برنامه توانمندسازی، خانواده را تا رسیدن به وضعیت مطلوب همراهی می ­کنند؛ در واقع هر یک از فعالیت ­های مددکار با همین هدف خاص انجام می ­شود.

توانمند سازی  زنان سرپرست  با  اهداف زير :

  • فراهم کردن بستری مناسب جهت دستيابی زنان سرپرست خانوار به استقلال اقتصادی
  • ساماندهی مشکلات اجتماعی زنان سرپرست خانوار
  • پيشگيری از آسيب‌های اجتماعی و اخلاقی
  • تقويت حس خودباوری و اعتماد به نفس و تواناسازی زنان سرپرست خانوار

از وظايف اين واحد می توان به مصاحبه جهت جذب خانواده‌ها، تهيه و تدوين و پيگيری برنامه توانمندسازی و ارتقای وضعيت خانواده  و هماهنگی با نهادهای حمايتی جهت دريافت تسهيلات مصوب اشاره کرد.

به بالا