این واحد که زير مجموعه  و تکميل کننده فعاليت های واحد دانش آموزی است مسائل مربوط به دانشجويانِ خانواده های تحت پوشش را بررسي و پی گيری می نمايد. فعاليت های اين واحد شامل دريافت اطلاعات از طريق مصاحبه و تکميل فرم واحد دانشجويی، تشکيل پرونده و پذيرش آنان بر اساس ملاک های پذيرش دانشجويی است که با توجه به ضوابط، منجر به پوشش مالی دانشجويان که شامل هزينه تحصيلی، هزينه های جانبی، وام بلاعوض يا قرض الحسنه می باشد. همچنين پی گيری روند تحصيلی آنان از فعاليت های عمده محسوب می شود زيرا ادامه ی پرداخت ها منوط به کسب معدل بالا و مناسب با رشته ی تحصيلی می باشد.

این واحد با اهداف زیر تشکیل شده است:

 • حمایت مالی از دانشجویان مستعد و نیازمند
 • تأمین هزینه تحصیلی و هزینه جانبی دانشجو
 • تأمین سلامت روحی و روانی دانشجویان
 • تلاش در جهت استقلال اقتصادی آنان

از وظایف این واحد می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • دریافت اطلاعات دانشجویان جدید و ارسال مدارک آن‌ها جهت یافتن حامی
 • تأمین هزینه تحصیلی کلیه دانشجویان
 • پرداخت وام برای ثبت نام دانشجویان
 • پیگیری مستمر تحصیلی دانشجویان و در صورت نیاز ارائه مشاوره تحصیلی
 • ایجاد فرصت‌های آموزشی کاربردی مختلف جهت توانمندسازی دانشجویان
 • برگزاری دوره های مشاوره گروهی و فردی
 • برگزاری کارگاه های آموزشی
 • هماهنگی با مراکز اشتغال جهت خودکفایی اقتصادی دانشجویان
 • استفاده از توان دانشجویان تحت پوشش برای همکاری با بخش‌هایی که اعلام نیاز کرده‌اند
به بالا