رییس، اعضاء اصلی و علی­ البدل هیات مدیره بنیاد به شرح ذیل می­ باشد:

رئیس هیات مدیره: بهروز سبک دست

اعضای هیات مدیره:  فاطمه تندگویان، بهروز سبک­دست، علی اصغر شمسیانی جزه، امیر عنبرانی، معصومه سیگار چی

اعضاء علی­ البدل هیات مدیره: 

  1. جهانبخش صفازاده
  2. عزت سهرابی

مدیر عامل: فاطمه تندگویان

به بالا