اسامی هیات امنای بنیاد نیکوکاری رایحه به شرح زیر است:

  1. جهانبخش صفازاده
  2. فاطمه تندگویان
  3. صدیقه ژیان پناه
  4. عزت سهرابی
  5. مهری پریزاد
به بالا