نشانی‌ :

جاده مخصوص، نرسیده به اکباتان، كرج كوى بيمه سوم ، خيابان شهيد عظيمى،  نبش مهرداد پلاک 2

تلفن :

021- 44631313

021- 44671236

فكس: داخلی 19

www.rayeheh.ir

info@rayeheh.ir

شماره حساب های رایحه:  به نام بنياد نيكوكارى رايحه

بانك پارسيان  811 – 2398 – 3       

بانك ملت (جام)   11100017

بانک سامان (شماره کارت)    6219861002001252

Instagram : Rayehe_charity

Telegram : @rayehe_charity

به بالا