در این واحد جهت رفع نیازهای مشاوره ای و برنامه ریزی آموزشی دانش آموزان  مقطع دبیرستان و پیش ­دانشگاهی از حضور مشاورین مجرب مدارس و آموزشگاه های معتبر استفاده می شود.

مشاورین  این واحد با ارائه خدمات تخصصی مشاوره مکمل پشتیبانان تحصیلی خواهند بود. همچنین از وجود  مشاوران  در کارگاه انتخاب رشته دانش ­آموزان مقطع دبیرستان و انتخاب رشته کنکورهای سراسری نیز استفاده می گردد.

 

به بالا