بنیاد نیکوکاری رایحه سازمان مردمی است که از زمان تاسیس با دریافت انواع کمک‌های انسان‌دوستانه اعم از نقدی، کالا و با حضور کادر  مجرب مددکاری، اشتغال، درمان، مشاوره، تحصیلی، …) با هدف ارائه خدمات رسانی و آموزش ویژه به دانش آموزان و مادران  در واحد تحصیلی اداره می‌شود.

گسترش روز افزون حمایت‌های رایحه از دانش آموزان محروم مستعد در تحصیل و خانواده‌هایشان و افزایش نیاز به این حمایت‌ها، لزوم توجه به بخش جلب مشارکت بنیاد و اهداف انسان دوستانه آن را بیشتر می‌کند. از این رو این بخش برای تسهیل فرآیند اهدای کمک نیکوکاران به دانش آموزان با استعداد نیازمند همواره تلاش می‌کند تا روش‌های مختلفی را برای اهدای کمک‌های مردمی به رایحه اتخاذ کند که می‌توان به ایجاد چرخه توزیع قلک و ایجاد سیستم‌های پرداخت الکترونیکی اشاره کرد .

به بالا