حل مسائل و مشکلات مددجو، معرفی به کاریابی با واحد اشتغال مددجو، تلاش برای استقلال اقتصادی مددجو، پیگیری مسائل تحصیلی فرزند مددجو، تماس تلفنی، حضوری  و بازدید از منزل مددجو، برنامه ریزی برای توانمند سازی مددجو و سایر فعالیت ها ……

به بالا