یکی از ساده ترین روش‌های کمک به بنیاد داشتن قلک های رایحه در محیط کار و منزل می باشد که نشانه عشق ورزی به انسان هاست.

شما حامیان عزیز رایحه می‌توانید به دو روش قلک‌های رایحه را دریافت کنید:

– مراجعه به دفتر بنیاد

– برقراری تماس با بخش جلب کمک‌های مردمی (مسئول خانم مرادی)

پس از پر شدن قلک شما می‌توانید به بنیاد نیکو کاری رایحه  مراجعه کرده و قلک را تحول داده و یا با برقراری تماس با بنیاد، کارکنان بخش مربوطه را از پر شدن قلک مطلع فرمایید.

این بنیاد نیز تمایل دارد که درصورت توافق شما قلک پر شده در حضورتان گشوده و مبلغ آن اعلام گردد و در قبال آن  رسید موقت صادر شود.

 

به بالا