%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa

حضور فرهنگیان فرهیخته در رایحه

خداوند در آيه 114 سوره آل عمران عجله در كارهای خير را از اوصاف “صالحان” برمی شمارد. به كارگيری اسم صالح در اين آيه بيانگر اين نكته لطيف است كه اشخاص صالح و نيكوكار كه نيكوكاری جزو ذات و يا صفات ذاتی آنان شده است و به اين صفت برتر انسانی دست يافته اند، به طور طبيعی انسان هايی هستند كه در كارهای خير و نيك عجله می كنند؛ از اين رو می توان يكی از راه های شناخت افراد صالح و نيكوكار را در شتاب ورزی ايشان در كارهای خير دانست.

به گزارش روابط عمومی بنیاد نیکوکاری رایحه روز سه شنبه چهاردهم دیماه، ساعت 15:30 در سالن اجتماعات بنیاد نیکوکاری رایحه پذیرای حدود60 نفر از افراد فرهیخته فرهنگی با مدیریت آقای ساعتچی بود، در این جلسه پس از معرفی رایحه و آشنایی با عملکرد و اهداف بنیادنیکوکاری رایحه که توضیحات به همراه نمایش اسلاید و کلیپ بود؛ هریک از حضار گرامی ضمن معرفی خود به تحلیل و بررسی جلسه پرداختن و در آخر ضمن تشکر از “خانم فاطمه تندگویان” (مدیر عامل بنیاد) عزیزان فرهیخته ی فرهنگی با ابراز خرسندی از اینکه می توانند همگام با رایحه قدمی برای خانواده های زن سرپرست و دانش آموزان محروم مستعد  بردارند اعلام آمادگی کردند و مبلغ 50/000/000 ریال هم برای شروع همیاری به رایحه تقدیم نمودند.

و در انتها پس از پذیرایی از مدعوین با توزیع بسته بنیاد نیکو کاری رایحه (فرم حمایت، بروشور بنیاد نیکو کاری رایحه، قلک، بروشور قلعه گنج و خبرنامه شماره ی 9) به آخر رسید تا همراهی با رایحه برای انجام بیشتر کارهای خیر و عام المنفعه رقم  بخورد…

واحد خبر رایحه- علی بخشی

photo_2017-01-05_12-03-11 photo_2017-01-05_12-03-24 photo_2017-01-05_12-04-46 photo_2017-01-05_12-28-28

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید

به بالا