تبلیغ فعالیت های مشارکت های بنیاد رایحه در  بخش تبلیغاتی صورت می گیرد  فعالیت های این بخش شامل : تبلیغات محیطی، درج آگهی در نشریات و سایت‌های خبری، بیلبورد و …تبلیغات می باشد.

با توجه به اینکه امور مربوط به تحصیل دانش آموزان مستعد نیازمند در اولویت اهداف بنیاد نیکوکاری رایحه می باشد، بدین منظور بنیاد برای امور تبلیغاتی هیچ هزینه ای پرداخت نمی کند و کلیه ی امور تبلیغاتی بصورت داوطلبانه  صورت می گیرد.

برای برقراری ارتباط با واحد تبلیغات رایحه می توانید با شماره های 44631313  یا 44671236   تماس بگیرید.

 

به بالا