_

بخش آموزش

_
موسسه فرهنگی رایحه با برگزاری کلاسهای علمی، آموزشی و هنری در ارتقا سطح دانش، آگاهی و مهارت زنان، کودکان و نوجوانان دارد تا آنان را برای فردایی توانمند و خودکفا تقویت و آماده سازد، در همین راستا با توجه به واکسینه شدن مردم و کاهش نگرانی ها و آگاهی کامل جامعه از روند نزولی بیماری کرونا تصمیم به برگزاری کلاس ها به صورت حضوری با ظرفیت محدود گرفته شده است
در تابستان 1400 واحد آموزش رایحه فعالیت هایی در جهت هماهنگی مربیان و برگزاری کلاس های تابستانی به صورت حضوری انجام داده که در حال حاضر موفق به برگزاری کلاس های زبان ، نقاشی و خلاقیت با ظرفیت محدود بوده است و با شروع فصل پاییز برخی آموزشها هم به صورت مجازی و هم به صورت حضوری است.
 شایان ذکر است که کلیه درآمدهای حاصل از فعالیتهای مؤسسه فرهنگی صرف فعالیتهای عام المنفعه بنیاد نیکوکاری رایحه و حمایت از زنان سرپرست خانواده و فرزندان آنان می گردد.
کلاس های علمی، آموزشی و هنری رایحه با رعایت پروتکل ها با ظرفیت محدود به شرح ذیل برگزار می گردد.