بورسیه دانشجویان ایلامی

حمایت از قشر دانشجو که آینده ­سازان این مرز بوم هستند، یکی از دغدغه­ های مهم بنیاد رایحه می­ باشد؛ این مهم، یک عزم همگانی و تجمیع سرمایه ای عظیم را طلب می­ کند.

در مهر 93 به درخواست کمیته امداد در استان ایلام تعداد 46 دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد تا دکترا تحت حمایت تحصیلی و بورسیه دانشجویی بنیاد رایحه  قرار گرفتند؛ تعداد دانشجویان دختر 42 نفر و 4 نفر پسر بودند.

1 دانشجو در مقطع دکترا، 5 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و 12 دانشجوی کارشناسی مورد حمایت قرار گرفتند، همه­ی  این 18 دانشجو ها در دانشگاه­ های سراسری تحصیل می­ نمایند.

مابقی این دانشجویان در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کاردانی دانشگاه­ های آزاد، پیام نور و جامع علمی کاربردی مشغول به تحصیل می ­باشند.

مبلغ حمایتی این دانشجویان در سال تحصیلی 94-93 در طی دو ترم تحصیلی، 12 میلیون و 150 هزار تومان بوده که از جانب بنیاد نیکوکاری رایحه پرداخت شده است، قابل ذکر است که این دانشجویان در سال جاری تحصیلی نیز از حمایت بنیاد برخوردار بوده و مشغول به تحصیل می­ باشند.

به بالا