5

آغاز سال تحصیلی جدید مبارک باد

همراه با تمامی مدارس و مراکز آموزشی ايران عزيز، مدارس قلعه گنج و از جمله مجتمع آموزشی شبانه روزی ممتاز قلعه گنج زنگ آغاز سال تحصيلی جديد نواخته شد

در مجتمع آموزشی شبانه روزی ممتاز قلعه گنج با استقبال از مهر با حضور خانم تندگويان، خانم مهرابی و خيرين گرامی، دانش آموزان، معلمين و اوليا محترم،  آغازی همراه با شادی و شعف برگزار گرديد.

روابط عمومي بنيادنيکوکاری رايحه از توزيع بسته اهدايی مهر ميان دانش آموزان نيازمند خبر داد؛ همچنيناز واقفين خيرانديش جهت ارائه خدمات به دانش آموزان نيازمند نهايت پشتيبانی و قدردانی را به عمل آورده و در راستای حمايت از دانش آموزان نيازمند تهران در مناطق بيست گانه و شهرستان ها علی الخصوص خوزستان، بيجار و قلعه گنج تلاش می کند و در اين زمينه يکی از برترين موسسات بشمار ميرود.

در تهران شمار دانش آموزان نيازمند تحت پوشش رايحه حدودا 430 نفر می باشند.

اميدواريم  با همياری شما عزيزان، قدم های مثبتی در حمايت از دانش آموزان نيازمند  برداريم.

واحد خبرر رايحه- ساسانی

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید

به بالا